Więzienia poza zamówieniami

AKU, PAP

Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych, wyłączającą z reżimu tej ustawy zamówienia udzielane m.in. dla przywięziennych zakładów pracy. Dzięki temu więcej skazanych będzie mogło znaleźć zatrudnienie i skuteczniej się resocjalizować. Zatrudnienie osób pozbawionych wolności spadło z 2947 w 2008 r. do 1806 na koniec 2011 r. (w przeliczeniu na pełne etaty). Przychody przywięziennych zakładów pracy zmniejszyły się z 861,1 mln zł w 2008 r. do 415,7 mln zł w 2011 roku.