Pielgrzymka do Asyżu

SJ, KAI

Około 300 tys. wiernych może przybyć do Asyżu podczas planowanej na 4 października wizyty Ojca Świętego Franciszka w tym mieście. Gdyby te szacunki się potwierdziły, byłaby to rekordowa liczba pielgrzymów zgromadzonych jednego dnia przy grobie założyciela franciszkanów.