Więcej katolików w Norwegii

SJ, KAI

W ostatnich latach niemal potroiła się liczba katolików w Norwegii. Od 2005 r. liczba zarejestrowanych członków Kościoła katolickiego wzrosła z 42 tysięcy do 110 tysięcy. Oficjalnie katolicy stanowią 4 proc. mieszkańców tego kraju. Ale jak zauważa ordynariusz Oslo ks. bp Bernt Ivar Eidsvig, prawdopodobnie katolików jest w Norwegii dwukrotnie więcej niż tych zarejestrowanych. Z tego np. powodu na nowo zostało otwartych wiele świątyń.