Rondo Żołnierzy Niezłomnych

IK

Jedno z rond w Łęcznej (woj. lubelskie) będzie nosić imię Żołnierzy Niezłomnych. Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli jednogłośnie podczas XXXIII sesji rady miejskiej. Pomysłodawcami uczczenia w ten sposób żołnierzy podziemia niepodległościowego są działacze Narodowej Łęcznej oraz kibice Górnika Łęczna. Wielką rolę w historii ziemi łęczyńskiej odegrali zwłaszcza kpt. Zdzisław Broński ps. „Uskok” oraz ppor. Stanisław Kuchciewicz ps. „Wiktor”.