Kolejarze za strajkiem

KL, PAP

96 proc. uczestniczących w referendum pracowników Przewozów Regionalnych opowiedziało się za podjęciem strajku w przypadku fiaska rozmów dotyczących gwarancji pracowniczych. W referendum wzięło udział ponad 56 proc. załogi, więc jest ono ważne. 2 września przedstawiciele związków mają się spotkać z zarządem spółki.