Pomnik Tragedii Górnośląskiej

KL, PAP

Uchwałę o powołaniu społecznego komitetu budowy pomnika ofiar Tragedii Górnośląskiej przyjęła Rada Górnośląska. Mianem Tragedii Górnośląskiej określane są komunistyczne represje wobec mieszkańców Górnego Śląska w latach 1945-1948. Chodzi o aresztowania, egzekucje oraz wywózki na Sybir i do kopalń Donbasu, które trwały przez kilka miesięcy po wkroczeniu Armii Czerwonej na Śląsk.