Światło dla wolności

AKU

Instytut Pamięci Narodowej w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego organizuje kampanię społeczną „Zapal Światło Wolności”. Akcja nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały tysiące ludzi na całym świecie. Poświęcona jest ofiarom stanu wojennego – w akcji można wziąć udział poprzez zapalenie świeczki w oknie 13 grudnia o godz. 19.30 lub wirtualnie na stronie www.ipn.gov.pl.