Ranking mityngów

Pisk

Memoriał Kamili Skolimowskiej w Warszawie zajął pierwsze miejsce w rankingu mityngów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zorganizowanych w 2013 roku. Wyprzedził Memoriał Janusza Kusocińskiego w Szczecinie oraz Bydgoszcz Cup.