Zatrzymać gender

PCz, PAP

„Stop ideologii gender” – tak ma się nazywać nowy zespół parlamentarny, który zostanie powołany jeszcze w styczniu. List intencyjny w tej sprawie został już wysłany do marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Pomysłodawcą jest poseł Solidarnej Polski Beata Kempa. W skład zespołu ma wejść 15 posłów Solidarnej Polski.