Siedem godzin pracy

KL, PAP

Wszystkie kluby poselskie popierają projekt ustawy przywracający regułę, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują nie dłużej niż siedem godzin dziennie i 35 tygodniowo. Rządowy projekt jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił ustawę z 2012 roku, która wydłużała czas pracy do 8 godzin dziennie – tylko zaświadczenie lekarskie pozwalało na pracę przez siedem godzin. Trybunał uznał, że taka regulacja jest niezgodna z Konstytucją.