Zesłanie Ducha Świętego

Sławomir Jagodziński

W jednej chwili wszystko się odmieniło. Z zalęknionych ludzi bez nadziei uczniowie Chrystusa przemieniają się w odważnych apostołów, którzy głoszą Ewangelię nawet wśród wrogów. Zesłanie Ducha Świętego nie było wydarzeniem jednorazowym. Także je przeżywaliśmy. Choćby 35 lat temu, gdy św. Jan Paweł II wołał: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.