Książki Zofii Kossak

Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie ogłosiła konkurs dla młodzieży na temat „Moja ulubiona książka Zofii Kossak”. Chodzi o przeczytanie jednej z książek pisarki i podzielenie się wrażeniami z lektury. Prace powinny mieć objętość do 3 stron formatu A3. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2014 roku. Szczegółowe informacje na stronie www.ien.pl.