Drugi rok za nami

19 i 20 września w WSKSiM odbędzie się zakończenie drugiego roku wykładów Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, który na antenie Telewizji Trwam prowadzi Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Zakończenie będzie jednocześnie inauguracją trzeciego roku studiów. Wykładom na antenie Telewizji Trwam patronuje ks. kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury.