Jedność doktryny i duszpasterstwa

SJ, RW, KAI

Ścisły związek doktryny i duszpasterstwa przypomniał ks. kard. Gerhard Müller, otwierając posiedzenie Międzynarodowej Komisji Teologicznej. – Jakiekolwiek oddzielanie teorii od praktyki wiary byłoby subtelną, lecz poważną herezją chrystologiczną – podkreślił prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a zarazem przewodniczącym Komisji. Sprzeciwił się traktowaniu teologii jako dziedziny oderwanej od życia.