Dom dzięki Caritas

SJ, RW, KAI

Samotna kobieta z dwojgiem dzieci znalazła nowy dom dzięki ludziom dobrej woli, którzy wyremontowali budynek gospodarczy. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Parafialny Zespół Caritas w Jedlni-Letnisku k. Radomia. Potrzebne środki finansowe zebrane zostały przy kościele św. Józefa.