Jedno pytanie

Dlaczego młodzi Polacy wyjeżdżają z kraju?

Damian Tworkowski, Brańsk

Każdy człowiek kształci się po to, aby w przyszłości spokojnie założyć rodzinę, wychować dzieci i je utrzymać. Niestety, po samej maturze nie znajdzie się pracy, która spełni te warunki, więc trzeba iść na studia. Po studiach sytuacja wygląda niewiele lepiej. W Polsce brakuje miejsc pracy. Wiek emerytalny został podwyższony, a duże zakłady pracy są zamykane. Tragiczne jest to, że ludzie z wyższym wykształceniem muszą pracować na zmywaku w Irlandii.