Jest umowa

PAP

Zarząd i związki zawodowe w Orlenie ustalili, że w tym roku zamiast podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników wypłacone zostaną nagrody jednorazowe w wysokości 3 tys. zł oraz zwiększony zostanie poziom dwóch dodatków – łącznie o prawie 70 zł. Nagrody będą wypłacane w dwóch ratach: w marcu i w grudniu.