SOLIDARNI Z EUROPĄ

PISZMY DO TIMMERMANSA!

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans

European Commission

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels Belgium

E-mail:

frans-timmermans-contact @ec.europa.eu


Pocztówkę do Fransa Timmermansa można pobrać z naszej strony internetowej www.naszdziennik.pl