Rząd

E-dowody od marca

PAP

Od marca 2019 r. będą wydawane nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowody. Te dokumenty mają usprawnić komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi, pozwalając m.in. na korzystanie z usług on-line.

Potwierdzenie tożsamości w usługach on-line w praktyce będzie wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika oraz wpisanie kodu PIN.

Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych.