Rok świętego Józefa

3 grudnia 2017 - 6 stycznia 2019

Przykład św. Józefa jest dla nas wszystkich wyraźną zachętą do wypełniania z wiernością, prostotą i pokorą zadania, które nam wyznaczyła Opatrzność. Myślę tu przede wszystkim o matkach i ojcach rodziny […].

Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 19 marca 2006 r.


Święty Józefie, módl się za dusze zbytecznie przywiązane do spraw ziemskich.

Akt strzelisty