Zaślubiny

Władysław Pytlak, Wesoła

Miłość w czasach wyklętych Stali naprzeciw siebie

żelazną kratą więzienną oddzieleni

po długiej batalii

na krótkie widzenie. Patrzyli sobie prosto w oczy,

na próżno szukając

gestów i słów pocieszenia. Podali sobie tylko dłonie,

tak jak i wtedy,

gdy przysięgali

wzajemną miłość do końca.