Rok świętego Józefa

3 grudnia 2017 - 6 stycznia 2019

Czy Jezus Zbawiciel odmówi św. Józefowi, gdy on wstawia się za nami? Idźmy więc do św. Józefa! Idźmy z naszymi problemami i kłopotami!

Z homilii ks. bp. Stanisława Napierały, 28 marca 1995 r.


Bądź pozdrowiony,

św. Józefie,

miłośniku ubóstwa.

Pozdrowienia św. Józefa