Rok świętego Józefa

3 grudnia 2017 - 6 stycznia 2019

Ojcostwo św. Józefa było pełnym, wyłącznym i maksymalnym w jego możliwościach oddaniem się Dziecku i Matce. Jeden z Ojców Kościoła, Orygenes, powiedział, że „Bóg wybrał go, aby strzegł porządku przy narodzeniu się Pana”.

Z homilii ks. bp. Henryka Hosera, 3 stycznia 2013 r.


Błogosławiony Ojciec Przedwieczny, który Cię wybrał.

Błogosławiony Syn Boży, który Cię ukochał.

Pozdrowienia św. Józefa