Godzina Łaski z Niepokalaną

ks. Janusz Kozłowski, Kraśnik

Nadprzyrodzone olśnienie

z Boskiego Ogniska

włoskiej pielęgniarki

Pierinie Gilli

8 grudnia 1947 roku

Niepokalana

Kołem Ratunkowym

dla całej ludzkości

Drabina Niebiańska

darem nawrócenia

wiosną wiary

modlitwa ofiarna

pokuta ufności

ostoja wiary

ratunkiem