Pomagamy sobie

Bardzo proszę o wsparcie finansowe dla mojego brata o. Zenona Pieprzaka OFMCap, który w sierpniu 2017 r. w wieku 47 lat doznał rozległego udaru mózgu z niedowładem lewej strony ciała i porażeniem mowy. Potrzebujemy środków na kosztowne leczenie i rehabilitację, by jeszcze mógł służyć Kościołowi i zakonowi. A zwłaszcza, by mógł sprawować Eucharystię. Po leczeniu w szpitalu przebywał na rehabilitacji finansowanej w ramach NFZ, a także prywatnych. Jego stan zdrowia ulega stopniowemu polepszeniu, ale jeszcze długa droga do wyzdrowienia. Możliwości finansowe moje i mojej rodziny już się wyczerpały. Gorąco prosimy o wsparcie młodego jeszcze i wykształconego kapłana. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Halina Kujda, siostra o. Zenona, i br. Michał Kiełbasa OFMCap, gwardian klasztoru. Wpłaty można dokonać na konto:

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie,
pl. Konstytucji 3 maja 2, 38-400 Krosno
Nr: 02 1600 1013 1846 5925 7000 0005
tytułem: darowizna na rehabilitację o. Zenona