zdjecie
FOT. ARCH.

Z ALBUMÓW NASZYCH CZYTELNIKÓW

Henryk Witek, Lublin

Poświęcenie i odsłonięcie tablicy marmurowej przed szkołą podstawową w Niedrzwicy Kościelnej (lubelskie) z tekstem modlitwy, którą rozpoczynano każdą pierwszą lekcję w tygodniu: „Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam otuchy i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Amen”.