Ewangelizacja w Medziugorie

SJ, KAI, vaticannews.va

Wizytator apostolski w Medziugorie, ks. abp Henryk Hoser wskazał to miejsce pielgrzymkowe jako „swoisty model nowej ewangelizacji”. Taka potrzeba istnieje także w Europie, bo w wielu krajach tradycyjnie chrześcijańskich ma miejsce „masowa dechrystianizacja, cicha apostazja od wiary”, zwracał uwagę w czasie dwudniowego kongresu on-line zorganizowanego przez niemieckie stowarzyszenie „Medziugorie”.