Łukaszenka za Łukaszenkę

Pisk

Wiktor Łukaszenka, syn Alaksandra Łukaszenki, został prezesem Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego. Ojciec pełnił tę rolę od 1997 roku, ale od wyborów prezydenckich z sierpnia i brutalnego obchodzenia się z opozycją i politycznymi przeciwnikami ciążył na nim wydany przez MKOl zakaz wszelkich olimpijskich aktywności, włącznie z udziałem w igrzyskach w Tokio. Białoruś straciła też organizację kilku ważnych imprez, na czele z hokejowymi mistrzostwami świata.