Pomagamy sobie

W imieniu swoim i syna chciałam podziękować za okazaną nam pomoc. Jak co roku Krystian czeka na turnus rehabilitacyjny w ośrodku NEURON w Bydgoszczy. Syn ma czterokończynowe porażenie mózgowe oraz zanik nerwu wzrokowego i padaczkę. Z każdym przebytym turnusem są ogromne postępy, ale nie możemy tego synowi zapewnić we własnym zakresie. Koszt jednego pobytu w ośrodku to 9000 zł. W ciągu roku powinien ich odbyć cztery. Cieszymy się, jeśli uda się dwa. Krystian jest odcięty od wszystkiego, więc taki wyjazd to dla niego również możliwość kontaktu z innymi ludźmi, co przekłada się też na rehabilitację – nie tylko fizyczną, ale i psychiczną. Został zakwalifikowany na termin 4.10.2021 r., ale już teraz musimy myśleć o zabezpieczeniu środków. Bardzo proszę o pomoc .

Magdalena Kawka, Słupsk

Wpłat można dokonywać na konto ośrodka:

Centrum Intensywnej Rehabilitacji NEURON,
ul. Kołłątaja 8; 85-080 Bydgoszcz
57 8142 0007 0041 2034 2000 0001
z dopiskiem „Dla: Kawka Krystian”