Eucharystia to życie

SJ, KAI

„Eucharystia to życie Kościoła. W niej rodzi się, dojrzewa i weryfikuje nasze kapłańskie życie. To ona sprawia, że nasze posługiwanie ma sens” – napisali polscy biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek. Zachęcili, aby na nowo odkrywać żywotne treści i łaski Eucharystii, aby nimi żyć i przekazywać je ludowi Bożemu.