Pamięci Witolda Pileckiego

Władysław Pytlak, Wesoła

Musiał zginąć

Sam o sobie mówił,

że Oświęcim w porównaniu z katownią ubecką

był dla niego igraszką.

 

Inni mówili o nim,

że musiał zginąć,

bo za dużo widział,

za dużo wiedział

i za bardzo kochał…

 

Musiał zginąć,

bo świat nie znosi ludzi,

którzy są wyrzutem sumienia.