Paczka dla Ukrainy

SJ, KAI

Na Ukrainie żyje wielu obywateli Polski, którzy doświadczają coraz większej biedy. Caritas Diecezji Rzeszowskiej nie pozostawia naszych rodaków bez pomocy. Dużym wsparciem było przekazanie paczek z żywnością, lekarstwami, środkami czystości i chemii gospodarczej Polakom mieszkającym w wiosce Strzelczyska na Ukrainie.