Barcie w lasach

KL, PAP

Leśnicy z Podlasia chcą odtworzyć tradycyjne bartnictwo w lasach. Pomagają im w tym bartnicy z Baszkirii na Uralu, pod których okiem szkolą się leśnicy. Na razie założono jedną barć, gdzie zamieszkały dzikie pszczoły, i wytypowano kilkadziesiąt drzew, gdzie mogą zamieszkać owady. Tradycje leśnego bartnictwa zaniknęły w Polsce w XIX w. głównie na skutek rozwoju rolnictwa i przemysłu.