Spes Sp. z o.o. przeprasza Pana Mieczysława Raczkiera za naruszenie jego godności i czci dokonane w publikacji Jana Wojnowskiego ‘Słuchać Boga czy paść wieprze’ zamieszczonej w Naszym Dzienniku 14.05.2001 r., dotyczącej Zakładów Mięsnych Tormięs S.A. w Toruniu, poprzez przedstawienie nieprawdziwych informacji o działaniach Pana Raczkiera. Spes Sp. z o.o. z tego powodu wyraża głębokie ubolewanie.