Rok Matki Bożej Bolesnej

SJ, KAI

Rok 2014 katolicy na Słowacji przeżywać będą jako Rok Matki Bożej Bolesnej, Patronki tego kraju. Okazją tej inicjatywy duszpasterskiej, skupionej przede wszystkim na rodzinie, jest przypadająca w tym roku 450. rocznica początków kultu Matki Bożej Bolesnej na tych terenach, który wiąże się z cudownym uratowaniem z kryzysu związku małżeńskiego Angeli i Imricha Coborów.