Podatek za inną osobę

AKU, PAP

Ministerstwo Finansów zaproponowało, by każdy mógł zapłacić podatek za inną osobę. Byłoby to odejście od żelaznej zasady, że każdy może zapłacić podatek tylko za siebie, a jeśli zapłaci za inną osobę, to urząd nie uzna tej wpłaty. Obecnie nie ma możliwości, by mąż zapłacił podatek za żonę, a prezes – za spółkę. Wynika to z obowiązującej w polskim prawie podatkowym zasady, że nie można zapłacić podatku w cudzym imieniu.