W służbie powołaniom

SJ, KAI, RM

51-letni kapłan diecezji radomskiej ks. prof. Marek Tatar został nowym Krajowym Duszpasterzem Powołań. Zastąpił na tym stanowisku ks. Marka Dziewieckiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 10 lat. Decyzję w tej sprawie podjęli polscy biskupi w trakcie niedawnego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.