Szariat w Brunei

SJ, KAI, RM

Nowy kodeks karny w Brunei oparty na zasadach szariatu stanowi, że nie wolno „przekonywać, mówić, wpływać, podburzać i zachęcać dziecka do nauk niemuzułmańskich”. Ma on wejść w życie 1 kwietnia br. Pięć lat więzienia i kara 20 tys. dolarów grozi dyrektorom i nauczycielom szkół prywatnych w Brunei, także chrześcijańskich – wystarczy, żeby w obecności muzułmańskiego dziecka mówić o… chrześcijaństwie.