Przełożony lefebrystów w Watykanie

SJ, KAI

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. Gerhard Ludwig Müller przyjął wczoraj przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X ks. bp. Bernarda Fellaya. Dwugodzinne rozmowy dotyczyły pewnych spornych kwestii natury dok- trynalnej i kanonicznej.