Fraszki

Mariusz-Orion Jędrysek

PO-RZĄDEK 1

Nowy rząd

– stary swąd.

 

PO-RZĄDEK 2

Premier nowa

– stare słowa.

 

PO-RZĄDEK 3

Nowy porządek

– ten sam obrządek.

 

PO-RZĄDEK 4

Nowi ministrowie

w półćwierci połowie.