Bóg jest czuły

MJ, SJ, KAI

Bóg jest jak matka i miłuje nas bezinteresownie, ale często chcemy kontrolować tę łaskę w pewnego rodzaju rachunkowości duchowej – powiedział wczoraj Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Podkreślił, że Bóg zbawia nie z dystansu, lecz stając się bliskim, czułym. Tę bliskość Boga względem swego ludu zdradzamy naszą postawą egoistyczną, wolą kontrolowania łaski, jej swego rodzaju komercjalizacją.