NFZ

Zdalne konsultacje

PAP

Pacjenci z terenów, gdzie utrudniony jest dostęp do kardiologa i geriatry, będą mogli korzystać z ich porad za pomocą telekonsultacji. Zarządzenie podpisane przez prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka umożliwia zdalne konsultowanie pacjentów, np. z terenów wiejskich, w zakresie kardiologii i geriatrii. Do tej pory mieli oni mniejsze szanse na leczenie specjalistyczne niż mieszkańcy dużych miast.