Warunki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca

1. Spowiedź
2. Komunia Święta
3. Część Różańca
4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad wszystkimi tajemnicami
różańcowymi albo nad jedną wybraną tajemnicą