Trzeba nam poważnie potraktować orędzie fatimskie. To, że nie możemy zrobić nic,

jest kłamstwem.

Świat zmieniają nie politycy i bankierzy,

ale ludzie, którzy się modlą. Fatima wskazuje drogę

– zmienimy świat,

jeśli zrobimy to, o co prosi

Pan Bóg przez Matkę Bożą Fatimską.

ks. Krzysztof Czapla