JASNA GÓRA OTWARTA

SJ, KAI, PAP

Na Jasnej Górze znowu otwarte są dla pielgrzymów dwa wejścia, do kaplicy Matki Bożej i do bazyliki. Do kaplicy może wejść teraz jednocześnie 46 osób, do bazyliki 60, a do kaplicy pokutnej, gdzie odbywa się spowiedź – 16. Paulini zachęcają do wykorzystania możliwości nawiedzania sanktuarium, przypominając o konieczności posiadania maseczek ochronnych i zachowania bezpiecznej odległości.