Powołani do świętości

SJ, KAI

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o osobistym i powszechnym powołaniu do świętości i proponuje nam pewne wzorce tej drogi, którą każdy podąża w wyjątkowy, niepowtarzalny sposób, zgodnie z „wyobraźnią” Ducha Świętego. Zwrócił wczoraj na to uwagę Ojciec Święty w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”. Wskazując na ewangeliczne błogosławieństwa, Franciszek nazwał je drogą świętości i wspaniałą nadzieją.