Nowy błogosławiony

SJ, KAI

– Ksiądz Michael McGivney był budowniczym mostów i stronił od murów – mówił w homilii ks. kard. Joseph Tobin. W sobotę w katedrze św. Józefa w Hartford odbyła się uroczysta Msza św., w czasie której ordynariusz diecezji Newark odczytał dekret Papieża Franciszka włączający założyciela Rycerzy Kolumba w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego. Liturgiczne wspomnienie nowego błogosławionego Kościół będzie obchodził 13 sierpnia.