Nominacja dla polskiego biblisty

SJ, KAI

Ojciec Święty Franciszek mianował wykładowcę KUL ks. dr. hab. Marcina Kowalskiego członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej, organu doradczego Kongregacji Nauki Wiary. W skład tego gremium wchodzi 20 biblistów z całego świata, są powoływani przez Papieża na 5 lat.