37. pielgrzymka małżeństw i rodzin

KG, PAP, BPJG

Pod hasłem: „Pójdźcie do Józefa” na Jas-nej Górze odbyła się wczoraj 37. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Stanowiła centralne w Polsce obchody Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris laetitia. Pielgrzymkę rozpoczął Różaniec. O godz. 11.00 sprawowana była Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Złożony został Akt Zawierzenia Rodzin i Małżeństw Matce Bożej Jasnogórskiej.