Pokój i pojednanie

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ks. kard. Pietro Parolin przebywa w Afryce z wizytą, na którą nie mógł przybyć osobiście Ojciec Święty. Wczoraj opuścił Kinszasę, by udać się do Dżuby, stolicy Sudanu Południowego. Kardynał ma nadzieję, że podczas kolejnych wyborów w 2023 r. w Sudanie Południowym uda się przypieczętować „pokój i pojednanie”.